Stavební práce

Realizujeme stavby pozemního stavitelství, výstavbu vodohospodářských, průmyslových a zemědělských objektů, vodovodů a kanalizací.

#

Pozemní
stavitelství

Zajišťujeme výstavbu a rekonstrukce rodinných a bytových domů pro soukromý sektor. Provádíme veškeré stavební a řemeslné práce. Zajišťujeme rovněž elektroinstalace, vodoinstalatérské a topenářské práce a stejně tak i podlahářské a dlaždičské práce.

Provádíme rekonstrukce a stavíme nové objektů pro sektor veřejný. Pro města a obce budujeme nové chodníky a komunikace či nová veřejná prostranství a objekty určené službám pro veřejnost. Soukromým investorům stavíme provozní areály a objekty určené pro administrativu. Realizujeme stavby základní technické vybavenosti měst a obcí.

Provádíme zateplování budov, jsme dodavatelem registrovaným v programu Nová zelená úsporám.

#

Průmyslové
a zemědělské
stavby

Stavíme skladovací haly a objekty určené pro průmyslovou výrobu vč. jejich administrativních částí. Zajišťujeme výstavbu zemědělských objektů typu stájí, odchoven dobytka a skladů krmiv.

#
#

Vodohospodářské
stavby

Provádíme rekonstrukce a výstavby nových vodovodů a kanalizací. Budujeme nové rybníky a vodní nádrže, vodohospodářské provozní objekty.

Naše reference

Naše další služby

Zemní práce
a demolice
Více
Doprava
Více