Vodní nádrž Moravský Lačnov

Investor
KVIS Pardubice, a.s.

Termín realizace
10/2021 - 08/2022

Typ stavby
vodohospodářské stavby

Dodavatel
PP-GROUP.cz s.r.o.

Popis zakázky

  • rekonstrukce stávající průtočné malé vodní nádrže vč. všech funkčních objektů
  • odtěžení sedimentů ze zátopy nádrže s jejich následnou likvidací
#
#
#
#
další reference

V případě zájmu neváhejte kontaktovat
naše personální oddělení.

+420 775 109 795

Poznejte blíže
naši firmu

více o firmě
#